Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rakszawie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści strony 'Rejestry i ewidencje'Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Art. 4 ust. 1 i Art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. f) ,(Dz. U. 01.112.1198)

Władza publiczna oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne upoważnione są do udostępnienia informacji publicznej o: prowadzonych rejestrach ewidencjach i archiwach oraz sposobach ich udostępniania.

 1. Rejestr protokołów Sesji Rady Gminy
 2. Rejestr i treść Uchwał Rady Gminy w Rakszawie
 3. Rejestry protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy
 4. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych (jawny - do wglądu w UG)
 5. Rejestr protokołów z posiedzeń organów jednostek pomocniczych Gminy (jawny - do wglądu w UG)
 1. Rejestr zarządzeń Wójta
 2. Rejestr upoważnień wydanych przez Wójta
 3. Rejestr przeprowadzonych kontroli

Miejsce prowadzenia rejestrów:
referent: mgr inż. Bożena Więcław-Babiarz
pokój, nr 10 tel. 22 61 281 wew. 22

Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestr jawny – dokumenty udostępniane są w godzinach pracy urzędu.

 

 1. Rejestr zamówień publicznych

Miejsce prowadzenia rejestrów: Referat Ochrony Śroowiska, Gospodarki i Inwestycji  

Inspektor: Kamil Kilian
pokój, nr 12 tel. 22 61 281 wew. 30
e-mail:
inwestycje@usuntorakszawa.pl
Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestr jawny – dokumenty udostępniane są w godzinach pracy urzędu.

 1. Rejestr skarg i wniosków

Miejsce prowadzenia rejestrów: stanowisko ds. obsługi sekretariatu
referent: Teresa Nowicka

pokój, nr  7 tel. 22 61 281
e-mail:
sekretariat@usuntorakszawa.pl
Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestr jawny – dokumenty udostępniane są w godzinach pracy urzędu.

 1. Ewidencja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (informacja o dostępie do danych)

Miejsce prowadzenia rejestrów: stanowisko ds. księgowości budżetowej
podinspektor Krystyna Gwizdak
pokój, nr 5 tel. 22 61 281 wew. 24
Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Rejestry sporządzane są na potrzeby bieżącej pracy na stanowisku i są udostępniane na wniosek.

 1. Ewidencja działalności gospodarczej

Miejsce prowadzenia: stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Przemysław Babiarz
pokój, nr 12 tel. 22 61 281 wew. 30
Sposób i zasady udostępniania rejestru:
Ewidencja jawna – dokumenty udostępniane w godzinach pracy urzędu.

 1. Ewidencja ludności

Miejsce prowadzenia rejestrów: Urząd Stanu Cywilnego
kierownik: mgr Teresa Babiarz

pokój, nr 1 tel. 22 61 281 wew. 33
Sposób i zasady udostępniania danych:
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
Określa rozdział 8b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
(Dz. U. 01.87.960 z póz. zm.)

Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby (Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych - doc) są zobowiązane wydać, w formie zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. l, może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego.

I. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych-udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej i Urzędowi Ochrony Państwa,
3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego.

II. Dane, mogą być udostępnione:
1) innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
2) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
3) jednostkom organizacyjnym -jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
4) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Dla podmiotów o których mowa w pkt. II informacje udzielane są odpłatnie.
Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 (Dz. U. 02.62.564)
określa wysokości opłat za udostępnianie danych:

 • za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ustala się w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych.
 • opłatę za udostępnianie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się indywidualnie.

Opłatę wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia danych.

Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.data wytworzenia2008-11-13
data udostępnienia2008-11-13
sporządzone przez
opublikowane przezAdministrator .
data wykonania2019-10-02
Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, tel.: 17 2261281, fax: 17 2261677, sekretariat@rakszawa.pl, www.rakszawa.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@