Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Rakszawie
Menu góra
Strona startowa Informacje Prawo lokalne Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2024, bieżące, menu 1229 - BIP - Urząd Gminy w Rakszawie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2024

Uchwały Rady Gminy kadencja 2018-2024

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 19 listopada  2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 19 listopada  2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30  listopada  2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada  2018 r. w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy i składów osobowych

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada  2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada  2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada  2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnych i leśnych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada  2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 17 grudnia  2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 17 grudnia  2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 17 grudnia  2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności …..

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 17 grudnia  2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018.

Uchwała Nr IV/13/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr IV/14/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr IV/15/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod teren produkcyjno – usługowy „Browar” w miejscowości Rakszawa

Uchwała Nr IV/16/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2000 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 kwietnia 2000 r.

Uchwała Nr IV/17/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 października 2019r. z terenu gminy Rakszawa

Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr IV/19/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia przez gminę Rakszawa pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy

Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. uchwała Budżetowa Gminy Rakszawa na 2019r.

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019-2025

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty

Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 31 stycznia 2019 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie

Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rakszawa Dolna

Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rakszawa Górna

Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rakszawa Kąty

Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Węglika

Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wydrze

Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych i pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Rykowisko”

Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych

Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/83/15

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie w wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2019r.

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 8 marca 2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019-2025

Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2017-2020” za okres 2017-2018

Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 20 maja 2019 w sprawie zwrócenia się do Powiatu Łańcuckiego z apelem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w Gminy Rakszawa

Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie ważności wyborów Sołtysów w Sołectwie Rakszawa Katy

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadania Gminy realizowanego przez Wójta

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie udzielania wójtowi gminy Rakszawa wotum zaufania

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2018 rok

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok dla Wójta Gminy Rakszawa

Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych

Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Rakszawa

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rakszawa za pomocą innego instrumentu płatniczego

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/19 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie zamian uchwały Nr IX/54/19 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Giny Rakszawa

Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2019-2025

Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29-lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejecie przez Gminę Rakszawa darowizny w postaci nieruchomości

Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków …

Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z altany Rekreacyjnej w Rakszawie

Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody  na odpłatne nabycie nieruchomości  gruntowej na rzecz gminy Rakszawa

Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długotrwałego kredytu

Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23-września 2019 roku w sprawie wystosowania apelu do Powiatu Łańcuckiego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 18-października 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 18-października 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakszawa

Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 18-października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 18-października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 18-października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 18-października 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, regulaminu korzystania z siłowni plenerowych, regulaminu korzystania z toru przeszkód na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 18-października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 18-października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rakszawa przeprowadzenia kontroli

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rakszawie

Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość warunki przyznawania nauczycielom dodatku:

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty do opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów..

Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydrze na lata 2019-2026

Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Węgliskana lata 201-2026

Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie ustalenia opłat dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020r.

Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. Uchwała budżetowa Gminy rakszawa na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 16 grudnia2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy rakszawa na lata 2020-2026

Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego przyznawanie nauczycielom dodatku…

Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dal nauczycieli zatrudnionych w szkołach…

Uchwała Nr XV/118/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w skład ZSTG.

Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład ZSTG.

Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XV/121/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XIV/108/2019 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XV/123/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XIV/107/2019 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XV/124/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XIV1052019 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie uchwały regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy rakszawa

Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji targowiska gminnego w miejscowości Rakszawa

Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład ZSTG w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład ZSTG

Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład ZSTG w Szkołę Branżową I Stopnia wchodzącą w skład ZSTG

Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rakszawa a Województwem Podkarpackim oraz Powiatem Łańcuckim, Gminą Miastem Łańcut, Gminą Łańcut, Gminą Czarna, Gminą Żołynia i Gminą Białobrzegi

Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XVI/126/2020 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XVI/135/2020 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie podjęcia prac nad projektem uchwały zmierzającej do obniżenia podatków lokalnych w Gminie Rakszawa oraz innego wsparcia dla mieszkańców   

Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyłączenia Technikum z Zespołu Szkół Tekstylno -Gospodarczych

Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji Technikum w Rakszawie

Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania uzdolnionych uczniów

Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

 Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia miejsca i sposobu prowadzenia handlu poza targowiskiem

Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty  dla pierwszej grupy  taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki

Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Sokołów Małopolski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ponownego zwrócenia się do Powiatu Łańcuckiego z apelem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w Gminie Rakszawa

Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy Rakszawa wotum zaufania

Uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2019.

Uchwała Nr XIX/162/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2019 rok dla Wójta Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/163/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rakszawa na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie zgody nieruchomości

Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie zgody nieruchomości

Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie zgody nieruchomości

Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

 Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/172/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/173/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 23 września  2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/10 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/175/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 października   2020 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/176/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 października   2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XIX/1757/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 października   2020 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/178/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 października   2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/179/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 października   2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIX/180/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listop zada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/107/19

Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Uchwały Nr XXI/178/20 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXIII/187/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXIII/188/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłaty do I grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa Pomocy Finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXIII/191/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa Pomocy Finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXIII/192/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa Pomocy Finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXIII/193/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa Pomocy Finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała Nr XXIII/194/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa Pomocy Finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała Nr XXIII/195/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Uchwała Nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania Narkomani na 2021 rok.

Uchwała Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXIII/198/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rakszawa na rok 2021

Uchwała Nr XXIII/199/2020 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXIV/200/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z boisk sportowych i placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXIV/201/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2017-2020 za okres 2019-2020

Uchwała Nr XXIV/202/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr XXIV/203/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości  petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uchwała Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia między gminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania podlegającego na wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji   

Uchwała Nr XXIV/206/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru zamiany siedziby Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka w Rakszawie

Uchwała Nr XXIV/207/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXIII/198/20

Uchwała Nr XXIV/208/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/199/20 wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXV/209/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru zamiany siedziby Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka w Rakszawie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji szkoły

Uchwała Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/211/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Rakszawa

Uchwała Nr XXVI/212/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXVI/214/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała Nr XXVI/216/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała Nr XXVI/217/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny produkcyjno- usługowe” Browar” w miejscowości Rakszawa Gmina Rakszawa część -1A

Uchwała Nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVI/219/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVI/220/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2021-2023  

Uchwała Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwała XXV/116/16 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVI/222/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVI/223/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIII/190/20 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVI/224/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/192/20 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/194/20 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/219/21 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVIII/227/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszenia Sołectwa Rakszawa Dolna do Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXVIII/228/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rakszawa Dolna

Uchwała Nr XXVIII/229/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/230/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rakszawa na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXVIII/231/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVIII/232/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVIII/233/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXVIII/234/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2021-2023

Uchwała Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przyjęci apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030r. Przywracanie przyrody do naszego życia”

Uchwała Nr XXIX/236/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw i siłowni plenerowej w Rakszawie, przysiółek Basakówka.

Uchwała Nr XXIX/237/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Czarna w sprawie powierzenia Gminie Rakszawa obowiązków w zakresie

Uchwała Nr XXIX/238/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXIX/239/2021 Rady Gminy Rakszawa  z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wieloletniej prognowy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2021- 2031

Uchwała Nr XXXI/258/2021 z dnie 29 lipca 2021 r. w sprawie uchulenia uchwały XXX/250/2021 

Uchwała Nr XXXI/259/2021 z dnie 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXX/251/2021

Uchwała Nr XXXI/260/2021 z dnie 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXII/261/2021 z dnie 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku  mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy

Uchwała Nr XXXII/262/2021 z dnie 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rakszawa na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXII/263/2021 z dnie 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz ustalenia kalendarza wyborczego

Uchwała Nr XXXII/264/2021 z dnie 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXII/265/2021 z dnie 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakszawa oraz określenia granic i obwodów tych szkół do dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr XXXII/266/2021 z dnie 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zasięgnięcia opinii w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIII/267/2021 z dnie 20 września  2021 r. w sprawie ustalenia opłaty dla pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorczego odprowadzania ścieków w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 30 września 2021 r z terenu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIII/268/2021 z dnie 20 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXII/264/21

Uchwała Nr XXXIII/269/2021 z dnie 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIII/270/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Rakszawa w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Rakszawa  

Uchwała Nr XXXIII/271/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIII/272/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXXIII/273/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym…

Uchwała Nr XXXIII/274/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXXIII/275/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów

Uchwała Nr XXXIII/276/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/152/20 Rady Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIII/277/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIII/278/2021 z dnie 18 października 2021 r. w sprawie wystosowania apelu do Wojewody Podkarpackiego w sprawie budowy przejścia dla pieszych na drodze w wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary w miejscowości Rakszawa

Uchwała Nr XXXV/279/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 Zakładu Usług Komunalnych Energokom sp. z o.o. w Rakszawie

Uchwała Nr XXXV/280/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie użytku ekologicznego

Uchwała Nr XXXV/281/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIV/275/2021

Uchwała Nr XXXV/282/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/283/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały LVII/266/18

Uchwała Nr XXXV/284/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu korzystania z terenu urządzonego znajdującego się na działkach nr 5898 oraz 5899

Uchwała Nr XXXV/285/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XIX/153/20

Uchwała Nr XXXV/286/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie do 1 października 2021 do 31 grudnia 2021 r z terenu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXV/287/2021 z dnie 26 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Uchwała Nr XXXVI/288/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022

Uchwała Nr XXXVI/289/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie przejęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Uchwała Nr XXXVI/290/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XXXVI/291/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do pierwszej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2022 do 32 marca 2022 r. z terenu Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXVI/292/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXVI/293/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/294/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Uchwała Nr XXXVI/295/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Uchwała Nr XXXVI/296/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Uchwała Nr XXXVI/297/2021 z dnie 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXXVII/298/2022 z dnie 31 stycznia 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Węgliskach poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej

Uchwała Nr XXXVII/299/2022 z dnie 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXXVII/300/2022 z dnie 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXXVII/301/2022 z dnie 31 stycznia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXVII/302/2022 z dnie 31 stycznia 2022 r. w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2022-2031

Uchwała Nr XXXVII/303/2022 z dnie 31 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXVII/3004/2022 z dnie 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta  

Uchwała Nr XXXVIII/305/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku w Rakszawie  i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie

Uchwała Nr XXXVIII/306/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie Wynagrodzenia Wójta

Uchwała Nr XXXVIII/307/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie Przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2022r.

Uchwała Nr XXXVIII/308/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/309/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXVIII/310/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXVIII/311/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/299/22

Uchwała Nr XXXVIII/312/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Uchwała Nr XXXVIII/313/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXVIII/314/2022 z dnie 18 marca 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIX315/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/315/22

Uchwała Nr XXXIX316/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Węgliskach poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej

Uchwała Nr XXXIX/317/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie

Uchwała Nr XXXIX/318/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rakszawa na lata 2022-2027

Uchwała Nr XXXIX/319/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

Uchwała Nr XXXIX/320/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/321/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIX/322/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/323/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XXXIX/324/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa  

Uchwała Nr XXXIX/325/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rakszawa do dokonana zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XXXIX/326/2022 z dnie 9maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie.

Uchwała Nr XL/327/2022 z dnie 27 czerwca  2022 r. w sprawie opinii jednostek podległych Gminy Rakszawa do projektu uchwały Rady Gminy Rakszawa w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała Nr XL/328/2022 z dnie 27 czerwca  2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Rakszawa za udział w działaniach ratowniczych

Uchwała Nr XL/329/2022 z dnie 27 czerwca  2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XL/330/2022 z dnie 27 czerwca  2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XL/331/2022 z dnie 27 czerwca  2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2022-2031

Uchwała Nr XL/332/2022 z dnie 27 czerwca  2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rakszawa wotum zaufania

Uchwała Nr XL/333/2022 z dnie 27 czerwca  2022 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za 2021 rok

Uchwała Nr XL/334/2022 z dnie 27 czerwca  2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok dla Wójta Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLI/335/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

Uchwała Nr XLI/336/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLI/337/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin socjalnych, psychologów i trenerów pedagogicznych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa

Uchwała Nr XLI/338/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rakszawa na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XLI/339/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XLI/340/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLI/341/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLI/342/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLI/343/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLI/344/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLI/345/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLI/346/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Uchwała Nr XLI/347/2022 z dnie 27 lipca  2022 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXV/283/21 Rady Gminy Rakszawa z dnia 26 listopada 2021r.   

Uchwała Nr XLII/348/2022 z dnie 21 września 2022 r. w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rakszawa oraz przekazania go organowi regulacyjnemu celem zaopiniowania

Uchwała Nr XLII/349/2022 z dnie 21 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLII/350/2022 z dnie 21 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLII/351/2022 z dnie 21 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLII/352/2022 z dnie 21 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLII/353/2022 z dnie 21 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLIII/354/2022 z dnie 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLIV/355/2022 z dnie 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakszawa

Uchwała Nr XLIV/356/2022 z dnie 4 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLIV/357/2022 z dnie 4 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2022

Uchwała Nr XLV/358/2022 z dnie 30 listopada 2022 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLV/359/2022 z dnie 30 listopada 2022 r. w sprawie nadania statusu jednostce organizacyjnej Gminy Rakszawa – Centrum Usług Wspólnych w Rakszawie

Uchwała Nr XLV/360/2022 z dnie 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Węgliska

Uchwała Nr XLV/361/2022 z dnie 30 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Rakszawie

Uchwała Nr XLV/362/2022 z dnie 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV 356 2022

Uchwała Nr XLV/363/2022 z dnie 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLV/364/2022 z dnie 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2022-2034 dla Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLV/365/2022 z dnie 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLVI/366/2022 z dnie 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia uchwały Nr XXXIX/317/22 Rady Gminy Rakszawa z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany dokonywania podziału samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie

Uchwała Nr XLVI/367/2022 z dnie 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rakszawa

Uchwała Nr XLVI/368/2022 z dnie 28 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2022

Uchwała Nr XLVI/369/2022 z dnie 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Uchwała Nr XLVI/370/2022 z dnie 28 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2023 – 2031

Uchwała Nr XLVI/371/2022 z dnie 28 grudnia 2022 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rakszawa na rok 2023

Uchwała Nr XLVII/372/2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rakszawa na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022

Uchwała Nr XLVII/373/2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych i pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Rakowisko” w ZSTG

Uchwała Nr XLVII/374/2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczej  

Uchwała Nr XLVII/375/2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rakszawa do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych

Uchwała Nr XLVII/376/2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023

Uchwała Nr XLVII/377/2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Uchwała Nr XLVII/378/2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego upoważniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania …

Uchwała Nr XLVII/380/2022 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały XLVI.371/22

UCHWAŁA NR XLVIII/381/2023 z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

UCHWAŁA NR XLIX/382/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Rakszawa zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XLIX/383/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa za lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

UCHWAŁA NR XLIX/384/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rakszawa na lata 2023-2026 z uwzględnieniem lat 2027-2029

UCHWAŁA NR XLIX/385/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rakszawa w 2023r.

UCHWAŁA NR XLIX/386/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XLIX/387/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/152/20

UCHWAŁA NR XLIX/388/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czarna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach Węgliska i Rakszawa  w Gminie Rakszawa 

UCHWAŁA NR XLIX/389/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR XLIX/390/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR XLIX/391/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR L/392/2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

UCHWAŁA NR L/393/2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

UCHWAŁA NR L/394/2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

UCHWAŁA NR L/395/2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

UCHWAŁA NR L/396/2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LI/397/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LIV/421/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LIV/422/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rakszawa

UCHWAŁA NR LIV/423/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Muzeum – Zamek w Łańcucie na zadanie „Remont i przebudowa budynku służbówki tzw.” Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin”

UCHWAŁA NR LIV/424/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie na zadanie pn: „Prace konserwatorskie i restauracyjne ambony i polichromii w obrębie sklepienia nawy i łuku tęczowego w kościele parafialnym

UCHWAŁA NR LIV/425/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie przedsięwzięć o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR LIV/426/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie przedsięwzięć o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy

UCHWAŁA NR LIV/427/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/283/21 Rady Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LIV/428/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LIV/429/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/430/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego obiektu rekreacyjnego zlokalizowanego w miejscowości Wydrze

UCHWAŁA NR LV/431/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LV/432/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków transportowych na terenie Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/433/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie w drodze dzierżawy nieruchomości na rzecz Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/434/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie w drodze dzierżawy nieruchomości na rzecz Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/435/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/436/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/437/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/438/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/439/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/440/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LV/441/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na 2023 rok

UCHWAŁA NR LVI/442/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LVI/443/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznanie pomocy w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pienionego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LVI/444/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LVI/445/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

UCHWAŁA NR LVI/446/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2024

UCHWAŁA NR LVI/447/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

UCHWAŁA NR LVI/448/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na 2023 rok

UCHWAŁA NR LVI/449/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/23

UCHWAŁA NR LVI/450/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. Uchwała Budżetowa Gminy Rakszawa na rok 2024.

UCHWAŁA NR LVI/451/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rakszawa na lata 2024-2031

UCHWAŁA NR LVII/452/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze dzierżawy nieruchomości na rzecz Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/453/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/454/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/455/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sadu powszechnego

UCHWAŁA NR LVII/456/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR LVII/457/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/458/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/459/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/460/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/461/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/462/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/463/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Rakszawa

UCHWAŁA NR LVII/464/2023 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Altany Rekreacyjnej w Rakszawie

UCHWAŁA NR LVIII/465/2023 z dnia 11marca 2024 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

UCHWAŁA NR LVIII/466/2023 z dnia 11marca 2024 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Rakszawa pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

UCHWAŁA NR LVIII/467/2023 z dnia 11marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/463/24

UCHWAŁA NR LVIII/468/2023 z dnia 11marca 2024 r. w sprawie  wyrażenia zgody na ustalenia prawa służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LVIII/469/2023 z dnia 11marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rakszawa

UCHWAŁA NR LVIII/470/2023 z dnia 11marca 2024 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027


   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-01-08 przez Administrator.
udostępniono
2019-01-08 00:00 przez.Płowy Grzegorz
zmodyfikowano
2024-03-29 08:19 przez.Płowy Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3943
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.